დაგეგმვისა და კონტროლის პროცედურების მხარდაჭერა 2001 განმავლობაში