გაყიდვების დეპარტამენტის ახალი სტრუქტურის დანერგვა