სამედიცინო დივიზიონისა და კლინიკების სტრუქტურისა და შეფასების სისტემის ფორმირება