საფინანსო-სამეურნეო მიმართულების ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება