ასორტიმენტის განვითარების სისტემის დიაგნოსტიკა და გაუმჯობესება