სტრატეგიისა და ერთწლიანი ტაქტიკური გეგმების ფორმირება