სტრატეგიის ფორმირება და 1 წლიანი სამოქმედო გეგმების მართვა