სახელფასო და სამოტივაციო სისტემების კონცეფციის ფორმირება