საქართველოს სამეცნიერო საქმიანობის მართვის მოდელის შექმნა