ინტერნეტ-მომსახურების საცალო ბაზარზე განვითარების გეგმის შემუშავება