ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვაში მხარდაჭერა