შაბათის სკოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განვითარება