ინოვაციური ინტერნეტ ტექნოლოგიის გაყიდვების მაქსიმიზაცია