ფიქსირებული ანაზღაურებისა და კარიერული განვითარების სისტემის შემუშავება