ანგარიშთა მართვის კონცეფციის ფორმირება და მენეჯმენტთან შეთანხმება