თავდაცვის სამინისტროში ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის პროექტის მხარდაჭერა