ვენჩერული ფონდის ბიზნეს-მოდელის კონცეფციის შექმნა და ჩამოყალიბება