საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტრატეგიისა და სტრუქტურის ფორმირება