ტაქსების კომპანიის ფორმირების მიზანშეწონილობის ანალიზი და საჭირო სამუშაოების გეგმის დამუშავება