ავტომობილების ჩაბარების და გაყიდვების ერთეულის შექმნა (ტრეიდ-ინ ცენტრის ფორმირება)