სტრატეგიული განვითარებისა და ოპერატიული საქმიანობის მხარდაჭერა