კლიენტებთან ურთიერთობის განვითარების სპეციალური ტექნოლოგიის ფორმირება