ახლად შექმნილი სამსახურების ამოქმედების გეგმების დამუშავება