მომსახურების ხარისხის მოკლე ვადაში ამაღლების გზების დამუშავება