ახალი საკრედიტო მოდელის დანერგვის მოსამზადებელი სამუშაოები