მოსაზრებების დამუშავება საინვესტიციო ბანკის შექმნის მიზანშეწონილობისა და მიდგომების შესახებ