რეკომენდაციები საკრედიტო საქმიანობის გაუმჯობესების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით