თანამშრომლების საქმიანობის ეფექტიანობის სისტემის დამუშავება