დასკვნის მომზადება გაყიდვების სტიმულირების სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების და მათი გამოსწორების შესაძლებლობების შესახებ