საკრედიტო ბარათის გაცემის, ინკასაციისა და სალაროს პროცედურების ოპტიმიზაცია