ენსოლი

გაყიდვების სისტემის ჩამოყალიბება

ალტა

ალტა ტექნიკის რეალიზაცია

ქვესტრუქტურებისა და პროცედურების განვითარება

ვეზირი

veziri logo

ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

ედლაინი

adline logo

მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა