თბილღვინო

tbilvino logo

შრომის ანაზღაურების სისტემის განვითარების და ფულადი და არაფულადი მოტივაციის სისტემების კონცეფციის ფორმირების პროექტი

PSP

PSP logo

ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება