ჯეოჰოსპიტალსი

Geo hospital logo

სამედიცინო დაწესებულებების მართვის ტექნიკური დავალების ფორმირება

ჯიპიაი ჰოლდინგი

GPI logo

სამედიცინო და საოპერაციო დეპარტამენტების ერთიანი ორგანიზაციული სტრუქტურის დამუშავება

ჯეოჰოსპიტალსი

Geo hospital logo

ხარისხის განვითარებისა და კონტროლის სისტემის კონცეფციის ფორმირება

ირაო

irao logo

მარკეტინგული გეგმის ფორმირება

ჯეოჰოსპიტალსი

Geo hospital logo

პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ალტერნატივების კვლევა და შეფასება