ლეგი ჯგუფი

Legi logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

ჯიბე

jibe logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურების პროცესების ნაწილის ოპტიმიზაცია

KSB

KSB logo

ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება