ბითიეი ბანკი

BTA logo

მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის საბანკო მომსახურების ბაზარზე განვითარება

ბითიეი ბანკი

BTA logo

მომხმარებლებთან უკუკავშირის სისტემის ჩამოყალიბება

სანიტარი

sanitari logo

ბიზნესის განვითარების ალტერნატიული მიმართულებების დამუშავება

ბანკი ქართუ

qartu bank logo

კრიზისის შედეგად კლიენტებზე მომხდარი უარყოფითი გავლენის შემცირების გზების დამუშავება

ბანკი ქართუ

qartu bank logo

ემიგრანტების საბანკო მომსახურების ბაზარზე განვითარების გეგმის შემუშავება

გლობალ ტვ

global tv logo

კომპანიის განვითარების სამწლიანი გეგმის დამუშავება