თიბისი ბანკი

tbc bank logo

რეგიონალური განვითარების სამსახურის სრულყოფის ღონისძიებების დამუშავება

ბანკი ქართუ

qartu bank logo

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მუშობის ეფექტურობის გაზრდა

ბანკი ქართუ

qartu bank logo

ორგანიზაციაში განვითარების საბჭოს მუშაობის პროცესის მხარდაჭერა

ჯიპიაი ჰოლდინგი

GPI logo

სადაზო აგენტების ქსელის განვითაღვევრების ღონისძიებების დამუშავება და განხორციელებაში მხარდაჭერა