თიბისი ბანკი

tbc bank logo

კორპორატიული ბანკირების მუშაობის გაუმჯობესების მეთოდოლოგიის შემუშავება

იუჯითი

ugt logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

იუჯითი

ugt logo

განვითარების კომიტეტის შექმნა და მხარდაჭერა

ნიკორა

nikora logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

მომსახურების ხარისხის მოკლე ვადაში ამაღლების გზების დამუშავება