იუჯითი

ugt logo

ფიქსირებული ანაზღაურებისა და კარიერული განვითარების სისტემის შემუშავება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

საკრედიტო საქმიანობის რეორგანიზაციის პროცესის ანალიზი

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

საქმიანობის ეფექტურობის დონის ამაღლებისათვის საჭირო ცვლილებების ორგანიზება

იუჯითი

ugt logo

ანგარიშთა მართვის კონცეფციის ფორმირება და მენეჯმენტთან შეთანხმება

პსპ

PSP logo

თანამშრომლების განვითარებისთვის სპეციალური პროგრამის მომზადება

ბანკი ქართუ

qartu bank logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

ორბელი

orbeli logo

ინტერნეტ-მომსახურების საცალო ბაზარზე განვითარების გეგმის შემუშავება

იუჯითი

ugt logo

თავდაცვის სამინისტროში ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის პროექტის მხარდაჭერა