თიბისი ბანკი

tbc bank logo

ახალი საკრედიტო მოდელის დანერგვის მოსამზადებელი სამუშაოები

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

ფილიალებში საკრედიტო ადმინისტრაციის ამოქმედების სამუშაოების დაგეგმვა

ელკანა

elkana logo

მარკეტინგული სტრატეგიის ფორმირება