მადნეული

madneuli logo

ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და დანერგვისთვის საჭირო წინაპირობების მომზადება

ჯი პი სი

GPC logo

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

ინტელექტბანკი

Intelect bank logo

ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვის წინაპირობების მომზადება

სკს

ekonomikis saministro logo

სტრატეგიისა და ერთწლიანი ტაქტიკური გეგმების ფორმირება

ჯი პი სი

GPC logo

გენერალური სტრატეგიისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის კონცეფციის ფორმირება

ინტელექტბანკი

Intelect bank logo

შრომის ანაზღაურებისა და საკადრო უზრუნველყოფის სისტემის ფორმირება

ჯიპიაი ჰოლდინგი

GPI logo

განვითარების მიმართულებების გამოკვეთა და თითოეული მიმართულებით ეფექტიანი სამოქმედო გეგმების შემუშვება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

მოსაზრებების დამუშავება საინვესტიციო ბანკის შექმნის მიზანშეწონილობისა და მიდგომების შესახებ