თიბისი ბანკი

tbc bank logo

მართვის ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა და ყველა სტრუქტურული ერთეულის დებულების მომზადება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

თითოეული სამუშაო ადგილის თანამდებობრივი აღწერების მომზადება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

ახლად შექმნილი სამსახურების ამოქმედების გეგმების დამუშავება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

პროდუქტებისა და მომსახურების გაყიდვების სტიმულირების სისტემის დამუშავება და დანერგვა