თიბისი ბანკი

tbc bank logo

დაგეგმვისა და კონტროლის ინტეგრირებული სისტემის ფორმირება და დანერგვა; გენერალური სტრატეგიული პაკეტის ფორმირება

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

პერსონალის საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების სისტემის ფორმირება და დანერგვა

თიბისი ბანკი

tbc bank logo

დაგეგმვისა და კონტროლის პროცედურების მხარდაჭერა 2001 განმავლობაში