ინვესტორი / პირადი კაბინეტი

პირადი კაბინეტი /ინვესტორი ლევანი აბაშიძე ინვესტორებთან ურთიერთობის მენეჯერი ლაშა-გიორგი ჩივაძეgchivadze@synergy.ge995 593 557 820  ჩემი აქტივები კომპანიის სახელი მოკლე არწერა 15% წილი 15,000$ ფასი   კომპანიის სახელი მოკლე არწერა 15% წილი 15,000$ ფასი   სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრები და მასალები სამეთვალყურეო საბჭოს 14. 04. 2020 წლის შეხვედრის ოქმი სამეთვალყურეო საბჭოს 14. 04. 2020 წლის შეხვედრის ოქმი სამეთვალყურეო […]