fbpx

რას ვაკეთებთ

სინერჯი კაპიტალის საქმიანობის მოდელი

სინერჯი კაპიტალი 2018 წლის აპრილში შექმნა სინერჯი ჯგუფმა, რომელიც კაპიტალის 25%-ის და ჩვეულებრივი აქციების 100%-ის მფლობელია.

ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შევუქმნათ მაღალ-მომგებიანი და დივერსიფიცირებული საინვესტიციო პორტფელი. ამისთვის ვეძებთ და ვყიდულობთ ზრდის პოტენციალის მქონე კომპანიებს და ზრდის ადრეულ ფაზაში ინვესტორებს ამ კომპანიების თანა-მესაკუთრეობას ვთავაზობთ. სინერჯის გუნდი კი აქტიურად იწყებს მათ სისტემურ განვითარებაზე მუშაობას, რათა კომპანიების ღირებულება გაზარდოს და ამგვარად გაიზარდოს ინვესტორების სარგებელიც.

უფრო დეტალურად ჩვენი საქმიანობის მოდელზე, თუ როგორ ვარჩევთ კომპანიებს, როგორ შეგვყავს ინვესტორები, როგორ ვუზრდით მათ ღირებულებას, როგორია ჩვენი მიდგომები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

როგორ კომპანიებს ვიმატებთ

ჩვენ ვეძებთ ზრდის პოტენციალის მქონე კომპანიებს, რომელთაც ჰყავთ კარგი გუნდი, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო ზრდის პოტენციალს სათანადოდ ვერ იყენებენ.

შეფასებისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ გუნდებს, რომელთაც:

 • გრძელვადიან შედეგებზე აქვთ ორიენტაცია და არა მოკლევადიანად მოგების მიღებაზე. აქვთ ოცნებები, გრძელვადიანი ხედვები, არიან ამბიციურები და გაბედულები მიზნების დასახვაში.
 • ესმით და აღიარებენ მომხმარებლის მნიშვნელობას, რომელთათვისაც ამოსავალია მათთვის სიხარულის მინიჭება, რეალური სარგებლის შექმნა.
 • უბრალოდ არ შეუძლიათ კომპრომისზე წასვლა პროდუქტის ან მომსახურების ხარისხს როცა ეხება საქმე, არამედ აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ დეტალების დონეზე დახვეწონ და გააუმჯობესონ.
 • განსაკუთრებით უყვართ თავიანთ თანამშრომლებზე ზრუნვა და მათი ყოველდღიურობის ნაწილია ხელი შეუწყონ გუნდის წევრების პროფესიულ ზრდასა და თვითრეალიზებას.

ჩვენ, სინერჯის 20 წლიანი გამოცდილებით, გვჯერა, რომ მხოლოდ ასეთ გუნდებს შეუძლიათ გრძელვადიანად წარმატებას მიაღწიონ, მაგარი გუნდიც შემოიკრიბონ და მომხმარებლებისთვის გახდნენ შეუცვლელი კომპანია.

ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესს ჰქონდეს მასშტაბირების ანუ რამდენჯერმე ზრდის პოტენციალი და უნდა სჭირდებოდეს სინერჯის კომპეტენცია სტრატეგიული და ორგანიზაციული განვითარების კუთხით. ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ მაქსიმალური ღირებულება შევქმნათ ერთად.

თუ იცნობთ კომპანიებს, რომელთაც ასეთი გუნდები ჰყავთ
და ჩვენი პარტნიორობა შეიძლება სჭირდებოდეთ, გთხოვთ დაგვაკავშირეთ.

ძირითადი პროდუქტები/სერვისები, მთავარი მომხმარებლები, საქმიანობის არეალი; მოკლე ისტორია, დღეს არსებული მდგომარეობა და ა.შ.

ჩვენთვის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

 • საექსპორტო პოტენციალის წარმოებები;
 • საცალო გაყიდვების ქსელები;
 • ჰორეკა/მასპინძლობა და სამედიცინო მომსახურება;
 • სასკოლო და საუნივერსიტეტო განათლება;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები.

როგორ ვუზრდით კომპანიებს ღირებულებას:

 1. განვითარების გუნდი სინერჯიდან

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერის, საინვესტიციო ოფიცრის და ტასკ მენეჯერების მონაწილეობით, რომელთა ამოცანა კომპანიის სისტემურ განვითარებაზე ზრუნვაა

 • კომპანიის ზრდის სტრატეგიის ჩამოყალიბება-განახლება მმართველ გუნდთან ერთად
 • ორგანიზაციული სტრუქტურის, ბიზნეს პროცესების, კორპორატიული კულტურის, მოტივაციის სისტემების განვითარება სტრატეგიის განხორციელებისთვის
 • განვითარების პროექტების ინიცირება და განხორციელებაში მხარდაჭერა
 1. მეთვალყურეობის სისტემის მოწესრიგება
 • აღრიცხვა-ანგარიშგების სისტემის გამართვა კომპანიაში
  დაინტერესებული მხარეებისთვის რეპორტინგის სისტემის გამართვა
 • სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმატის ამოქმედება
  თვიური შეხვედრის ფორმატი, სადაც კომპანიის არსებული დამფუძნებლების, შემოსული ინვესტორების, მმართველი გუნდის და სინერჯის გუნდის მონაწილეობით განიხილება კომპანიის არსებული მდგომარეობა და თანხმდება სამოქმედო ნაბიჯები
 1. ფინანსირება
 • კაპიტალის გაზრდა
 • საბრუნავი საშუალებებისთვის ან განვითარებისთვის სუბორდინირებული დაკრედიტება
  იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან არ აქვს ხელსაყრელი შემოთავაზება
 1. განვითარების გუნდი სინერჯიდან

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერის, საინვესტიციო ოფიცრის და ტასკ მენეჯერების მონაწილეობით, რომელთა ამოცანა კომპანიის სისტემურ განვითარებაზე ზრუნვაა

 • კომპანიის ზრდის სტრატეგიის ჩამოყალიბება-განახლება მმართველ გუნდთან ერთად
 • ორგანიზაციული სტრუქტურის, ბიზნეს პროცესების, კორპორატიული კულტურის, მოტივაციის სისტემების განვითარება სტრატეგიის განხორციელებისთვის
 • განვითარების პროექტების ინიცირება და განხორციელებაში მხარდაჭერა
 1. მეთვალყურეობის სისტემის მოწესრიგება
 • აღრიცხვა-ანგარიშგების სისტემის გამართვა კომპანიაში
  დაინტერესებული მხარეებისთვის რეპორტინგის სისტემის გამართვა
 • სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმატის ამოქმედება
  თვიური შეხვედრის ფორმატი, სადაც კომპანიის არსებული დამფუძნებლების, შემოსული ინვესტორების, მმართველი გუნდის და სინერჯის გუნდის მონაწილეობით განიხილება კომპანიის არსებული მდგომარეობა და თანხმდება სამოქმედო ნაბიჯები
 1. ფინანსირება
 • კაპიტალის გაზრდა
 • საბრუნავი საშუალებებისთვის ან განვითარებისთვის სუბორდინირებული დაკრედიტება
  იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან არ აქვს ხელსაყრელი შემოთავაზება