Რატომ კერძო კაპიტალი?

კერძო კაპიტალი

განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკაში კერძო კაპიტალის როლი, განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, განსაკუთრებით მზარდია. კაპიტალდაბანდების თვალსაზრისით, Განვითარებადი ქვეყნების მიმზიდველობას  მათი სწრაფი ეკონომიკური ზრდა განაპირობებს. სხვა ალტერნატიულ დაბანდებებთან შედარებით (როგორებიცაა: დეპოზიტი და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები) კერძო ინვესტიციები ორმხრივად მომგებიანია და დადებითი გავლენა აქვს ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე. Კერძო კაპიტალს უმეტესწილად საჭიროებენ მცირე და საშუალო კომპანიები, რომლებსაც ზრდის დიდი პოტენციალი გააჩნიათ. ასეთ […]

,,სინერჯი კაპიტალი” ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას განაგრძობს

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

მსოფლიო პანდემიის მიუხედავად,  კორპორატიული სპორტის ფედერაცია და სინერჯი კაპიტალი აგრძელებენ  ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერას. საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციამ მთლიანად განაახლა 2020 წლის პროგრამა. დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებები უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვით ჩატარდება. მნიშვნელოვანია, რომ, არ გავჩერდეთ და ვისწავლოთ ახალ რეალობაში ცხოვრება. გვსურს, ჯანსაღი ცხოვრების წესით რაც შეიძლება მეტმა ადამიანი დავაინტერესოთ. გვჯერა, რომ ფიზიკური აქტივობა პოზიტიურად აისახება […]