სახალხო აფთიაქი თავისი საუბნო აფთიაქების გარშემო საპენსიო ასაკის ადამიანებს და ქრონიკულ ავადმყოფებს სახლებში მიაწვდის საჭირო პროდუქციას

სახალხო აფთიაქი

საპენსიო ასაკის ადამიანებს და ქრონიკულ ავადმყოფებს რომ არ მოუწიოთ გარეთ გამოსვლა ამ პირობებში და ამასთან მიიღონ საჭირო პროდუქცია უწყვეტად, სახალხო აფთიაქი სპეციალურ სერვისს ნერგავს. აფთიაქები თავის გარშემო უბნის მაცხოვრებლებს რეგულარულად მიაწვდიან აუცილებელ პროდუქციას სახლებში. ეს მომსახურება იქნება უფასო, რა თქმა უნდა. სერვისის მიწოდება იწყება თბილისში ვარკეთილის, ისნისა და გლდანულას უბნებიდან და ეტაპობრივად ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება

#დარჩისახლში მაგრამ #არგავშეშდეთ #ვიმოქმედოთ